Mu Mới ra, MU Hoàng Kim - Season 6 Exp 200x - Drop 35% - MU SS6 Tính năng mới
Mu Mới ra, MU Hoàng Kim - Season 6 Exp 200x - Drop 35% - MU SS6 Tính năng mới

Trang chủ: https://muhoangkim.pro

Fanpage hỗ trợ: https://www.fb.com/groups/congdonggamethumu

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Hoàng Kim

Loại Mu: Reset In Game, Exp 200x, Drop 35%

Alpha Test: 09/05/2024 (8h) - Open Beta: 10/05/2024 (13h)