Mu Mới ra, MU Hoàng Kim - Season 6 Exp 9999x - Drop 30% - Cày Là Có, Max Socket, Wing3, Free
Mu Mới ra, MU Hoàng Kim - Season 6 Exp 9999x - Drop 30% - Cày Là Có, Max Socket, Wing3, Free

Trang chủ: http://mu-hoangkimss6.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuHoangKim2023

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Hoàng Kim

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 30%

Alpha Test: 16/04/2024 (13h) - Open Beta: 17/04/2024 (13h)