Mu Mới ra, MU Hoàng Kim - Season 6 Exp 999x - Drop 10% - Săn Boss Mỏi Tay - Không custom
Mu Mới ra, MU Hoàng Kim - Season 6 Exp 999x - Drop 10% - Săn Boss Mỏi Tay - Không custom

Trang chủ: http://mu-hoangkim.org/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muthachbanss6

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy Chủ Lục Địa

Loại Mu: Reset In Game, Exp 999x, Drop 10%

Alpha Test: 16/09/2023 (13h) - Open Beta: 18/09/2023 (13h)