Mu Mới ra, MU Hoàng Kim - Season 6 Exp 999x - Drop 30% - Mu Cầy Cuốc dễ chơi - Đông anh em
Mu Mới ra, MU Hoàng Kim - Season 6 Exp 999x - Drop 30% - Mu Cầy Cuốc dễ chơi - Đông anh em

Trang chủ: http://mu-hoangkim.org/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muthachbanss6

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy chủ Tổ Dân Phố

Loại Mu: Reset In Game, Exp 999x, Drop 30%

Alpha Test: 16/08/2023 (13h) - Open Beta: 18/08/2023 (13h)