Mu Mới ra, MU Hoàng Long - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - Chiến phe dễ chơi, chơi là có

Trang chủ: http://muhoanglong.online/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mutocdoss615

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Hoàng Long

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 90%

Alpha Test: 23/09/2023 (10h) - Open Beta: 24/09/2023 (19h)