Mu Mới ra, Mu Hoàng Quyền SS2 - Season 2 Exp 999x - Drop 30% - Cày là có, PK cực cháy

Trang chủ: https://muhoangquyenss2.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuHoangQuyenSS2

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Máy chủ Chiến Vương

Loại Mu: Reset In Game, Exp 999x, Drop 30%

Alpha Test: 26/08/2023 (8h) - Open Beta: 27/08/2023 (17h)