Mu Mới ra, MU Hồi Sinh - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Siêu phẩm Mu, chơi là nghiền
Mu Mới ra, MU Hồi Sinh - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Siêu phẩm Mu, chơi là nghiền

Trang chủ: http://muhoisinh.net

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muhoisinh.net

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Miền Bắc

Loại Mu: Reset In Game, Exp 300x, Drop 20%

Alpha Test: 23/06/2024 (15h) - Open Beta: 25/06/2024 (13h)