Mu Mới ra, Mu Hồi Xưa - Season 2 Exp 100x - Drop 5% - Mu Miễn phí cày quốc giải trí pk
Mu Mới ra, Mu Hồi Xưa - Season 2 Exp 100x - Drop 5% - Mu Miễn phí cày quốc giải trí pk

Trang chủ: http://muhoixua.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuHoiXuaS2/

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Huyết Lâu

Loại Mu: Reset In Game, Exp 100x, Drop 5%

Alpha Test: 18/11/2021 (13h) - Open Beta: 20/11/2021 (14h)