Mu Mới ra, Mu Hồi Xưa - Season 2 Exp 50x - Drop 5% - danh cho ae cày cuốc pk và đi làm
Mu Mới ra, Mu Hồi Xưa - Season 2 Exp 50x - Drop 5% - danh cho ae cày cuốc pk và đi làm

Trang chủ: http://muhoixua.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuHoiXuaS2/

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Quyền Lực

Loại Mu: Reset In Game, Exp 50x, Drop 5%

Alpha Test: 30/03/2022 (13h) - Open Beta: 01/04/2022 (13h)