Mu Mới ra, Mu HopNhat - Season 6 Exp 250x - Drop 10% - Không Tu Chân- Danh Hiệu- Tốp Nạp

Trang chủ: http://mu-hopnhat.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuOnlineQuyTuGameThu

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy chủ Hợp Nhất

Loại Mu: Reset In Game, Exp 250x, Drop 10%

Alpha Test: 10/05/2023 (13h) - Open Beta: 12/05/2023 (13h)