Mu Mới ra, Mu Hung Ba - Season 6 Exp 250x - Drop 20% - Free 100%, không mốc nạp, tốp nạp
Mu Mới ra, Mu Hung Ba - Season 6 Exp 250x - Drop 20% - Free 100%, không mốc nạp, tốp nạp

Trang chủ: http://mu-hungba.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muhungbaonline

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy chủ HungBa

Loại Mu: Non Reset, Exp 250x, Drop 20%

Alpha Test: 27/03/2023 (13h) - Open Beta: 30/03/2023 (13h)