Mu Mới ra, Mu Hùng Bá Ss2 + Ss6 - Season 2 Exp 100x - Drop 10% - SS2 +SS6 Mới Lạ Hấp Dẫn
Mu Mới ra, Mu Hùng Bá Ss2 + Ss6 - Season 2 Exp 100x - Drop 10% - SS2 +SS6 Mới Lạ Hấp Dẫn

Trang chủ: http://muquyetchien.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100075795860952

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Hùng Bá

Loại Mu: Reset In Game, Exp 100x, Drop 10%

Alpha Test: 29/05/2024 (13h) - Open Beta: 29/05/2024 (17h)