Mu Mới ra, MU Hùng Vương - Season 2 Exp 50x - Drop 60% - MU ONLINE Season II Classic

Trang chủ: https://muhungvuong.net/index.php

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Hồi Ức

Loại Mu: Reset In Game, Exp 50x, Drop 60%

Alpha Test: 23/04/2024 (10h) - Open Beta: 30/04/2024 (10h)