Mu Mới ra, Mu Hương Sơn - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - Miễn phí 99%, Drop 20%, Exp 200

Trang chủ: https://muhuongson.biz

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Mu Hương Sơn

Loại Mu: Reset In Game, Exp 200x, Drop 20%

Alpha Test: 22/04/2023 (20h) - Open Beta: 24/04/2023 (19h)