Mu Mới ra, Mu Huyền Thoại - Season 6 Exp 150x - Drop 5% - cày như ss2, hỗ trợ set 15 test PVP
Mu Mới ra, Mu Huyền Thoại - Season 6 Exp 150x - Drop 5% - cày như ss2, hỗ trợ set 15 test PVP

Trang chủ: https://mulegendss6.wixsite.com/8888

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mulegendseason6.9

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Huyền Thoại

Loại Mu: Reset In Game, Exp 150x, Drop 5%

Alpha Test: 03/06/2023 (9h) - Open Beta: 10/06/2023 (14h)