Mu Mới ra, MU HUYẾT MA - Season 6 Exp 5000x - Drop 100% - PK SĂN ĐỒ MIỄN PHÍ
Mu Mới ra, MU HUYẾT MA - Season 6 Exp 5000x - Drop 100% - PK SĂN ĐỒ MIỄN PHÍ

Trang chủ: https://muhuyetma.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuHuyetMa/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: ĐẾ VƯƠNG

Loại Mu: Reset In Game, Exp 5000x, Drop 100%

Alpha Test: 29/12/2022 (13h) - Open Beta: 31/12/2022 (13h)