Mu Mới ra, MU INFINITY - Season 6 Exp 300x - Drop 10% - Chuẩn Cày Cuốc, Đồ Giá Trị Cao

Trang chủ: https://mu-infinity.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/infinity.sub/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: INFINITY WAR

Loại Mu: Reset In Game, Exp 300x, Drop 10%

Alpha Test: 10/06/2024 (19h) - Open Beta: 13/06/2024 (19h)