Mu Mới ra, MU KDH ONLINE - Season 6 Exp 100x - Drop 100% - Miễn phí 100%, Lâu dài, Admin nhiệt
Mu Mới ra, MU KDH ONLINE - Season 6 Exp 100x - Drop 100% - Miễn phí 100%, Lâu dài, Admin nhiệt

Trang chủ: https://www.facebook.com/profile.php?id=61556008337987

Fanpage hỗ trợ: https://zalo.me/g/nbjxoc233

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Mu KDH

Loại Mu: Reset In Game, Exp 100x, Drop 100%

Alpha Test: 17/04/2024 (10h) - Open Beta: 19/05/2024 (18h)