Mu Mới ra, MU KDH - Season 6 Exp 9999x - Drop 99% - Miễn phí 100%, Không giới hạn đồ
Mu Mới ra, MU KDH - Season 6 Exp 9999x - Drop 99% - Miễn phí 100%, Không giới hạn đồ

Trang chủ: https://www.facebook.com/profile.php?id=61556008337987

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=61556008337987

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Mu KDH

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 99%

Alpha Test: 11/05/2024 (8h) - Open Beta: 12/05/2024 (14h)