Mu Mới ra, Mu KDH - Season 6 Exp 999x - Drop 999% - Miễn phí 100%, Không giới hạn đồ
Mu Mới ra, Mu KDH - Season 6 Exp 999x - Drop 999% - Miễn phí 100%, Không giới hạn đồ

Trang chủ: https://www.facebook.com/profile.php?id=61556008337987

Fanpage hỗ trợ: https://zalo.me/g/nbjxoc233

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: KDH

Loại Mu: Reset In Game, Exp 999x, Drop 999%

Alpha Test: 07/03/2024 (14h) - Open Beta: 17/05/2024 (19h)