Mu Mới ra, Mu KDH - Tu Tiên - Season 6 Exp 99x - Drop 99% - Không độc quyền, Đập đồ nhân phẩm
Mu Mới ra, Mu KDH - Tu Tiên - Season 6 Exp 99x - Drop 99% - Không độc quyền, Đập đồ nhân phẩm

Trang chủ: https://www.facebook.com/profile.php?id=61556008337987

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=61556008337987

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Mu KDH - Phiên Bản Tu Tiên

Loại Mu: Reset In Game, Exp 99x, Drop 99%

Alpha Test: 07/07/2024 (8h) - Open Beta: 08/07/2024 (12h)