Mu Mới ra, Mu KDH - Tu Tiên - Season 6 Exp 99x - Drop 99% - Miễn phí 100%, không giới hạn đồ
Mu Mới ra, Mu KDH - Tu Tiên - Season 6 Exp 99x - Drop 99% - Miễn phí 100%, không giới hạn đồ

Trang chủ: https://www.facebook.com/profile.php?id=61556008337987

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=61556008337987

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Mu KDH - Phiên Bản Tu Tiên

Loại Mu: Reset In Game, Exp 99x, Drop 99%

Alpha Test: 01/06/2024 (17h) - Open Beta: 05/06/2024 (19h)