Mu Mới ra, MU KHẢI HUYỀN  - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - MIỄN PHÍ CHĂM CÀY LÀ CÓ

Trang chủ: https://mukhaihuyen.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mucustoms6.15

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: THẦN LONG

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 90%

Alpha Test: 20/02/2024 (13h) - Open Beta: 22/02/2024 (19h)