Mu Mới ra, Mu Khát Vọng - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Chơi là nghiền
Mu Mới ra, Mu Khát Vọng - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Chơi là nghiền

Trang chủ: http://mukhatvong.net

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mukhatvong.net

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Noria

Loại Mu: Reset In Game, Exp 300x, Drop 20%

Alpha Test: 12/06/2024 (10h) - Open Beta: 12/06/2024 (13h)