Mu Mới ra, MU KHỞI NGUỒN - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Miễn Phí - Cày Quốc
Mu Mới ra, MU KHỞI NGUỒN - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Miễn Phí - Cày Quốc

Trang chủ: http://id.mukhoinguon.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100088501566984

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Khởi Nguồn

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 20%

Alpha Test: 24/12/2022 (9h) - Open Beta: 25/12/2022 (10h)