Mu Mới ra, MU Khởi Nguyên - Season 6 Exp 500x - Drop 50% - Cày Free ko Mốc Nạp
Mu Mới ra, MU Khởi Nguyên - Season 6 Exp 500x - Drop 50% - Cày Free ko Mốc Nạp

Trang chủ: http://mukhoinguyen.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100068043591505

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Kalima

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 50%

Alpha Test: 30/12/2021 (19h) - Open Beta: 01/01/2022 (19h)