Mu Mới ra, Mu Khởi Nguyên - Season 6 Exp 500x - Drop 50% - Cày Wc Hoa Mai Vàng Max Wing3
Mu Mới ra, Mu Khởi Nguyên - Season 6 Exp 500x - Drop 50% - Cày Wc Hoa Mai Vàng Max Wing3

Trang chủ: https://mukhoinguyen.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100068043591505

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Icarus

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 50%

Alpha Test: 30/09/2022 (13h) - Open Beta: 02/10/2022 (13h)