Mu Mới ra, MU Khởi Nguyên - Season 6 Exp 500x - Drop 50% - Free 99% cày Wcoin nâng cấp Item
Mu Mới ra, MU Khởi Nguyên - Season 6 Exp 500x - Drop 50% - Free 99% cày Wcoin nâng cấp Item

Trang chủ: http://mukhoinguyen.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100068043591505

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Kalima

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 50%

Alpha Test: 20/03/2022 (12h) - Open Beta: 21/03/2022 (19h)