Mu Mới ra, Mu Khởi Nguyên - Season 6 Exp 500x - Drop 50% - Free dễ cày dễ chơi
Mu Mới ra, Mu Khởi Nguyên - Season 6 Exp 500x - Drop 50% - Free dễ cày dễ chơi

Trang chủ: https://mukhoinguyen.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100068043591505

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Icarus

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 50%

Alpha Test: 20/07/2022 (19h) - Open Beta: 22/07/2022 (19h)