Mu Mới ra, MU Khởi Nguyên - Season 6 Exp 500x - Drop 50% - Free99% Cày Wc nâng cấp item
Mu Mới ra, MU Khởi Nguyên - Season 6 Exp 500x - Drop 50% - Free99% Cày Wc nâng cấp item

Trang chủ: http://mukhoinguyen.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100068043591505

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Kalima

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 50%

Alpha Test: 27/04/2022 (19h) - Open Beta: 29/04/2022 (19h)