Mu Mới ra, Mu Khởi Nguyên - Season 6 Exp 500x - Drop 50% - Siêu cày Free 99%
Mu Mới ra, Mu Khởi Nguyên - Season 6 Exp 500x - Drop 50% - Siêu cày Free 99%

Trang chủ: http://mukhoinguyen.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100068043591505

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Icarus

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 50%

Alpha Test: 17/01/2022 (19h) - Open Beta: 19/01/2022 (19h)