Mu Mới ra, Mu Khủng Long 2023  - Season 6 Exp 999x - Drop 99% - Miễn phí full thần socket +15
Mu Mới ra, Mu Khủng Long 2023  - Season 6 Exp 999x - Drop 99% - Miễn phí full thần socket +15

Trang chủ: http://mu-khunglong.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/khunglongmuonline

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Bá Vương

Loại Mu: Reset In Game, Exp 999x, Drop 99%

Alpha Test: 09/01/2023 (13h) - Open Beta: 11/01/2023 (13h)