Mu Mới ra, MU KHỦNG LONG GLOW - Season 6 Exp 300x - Drop 90% - miễn phí cày cuốc đông vui
Mu Mới ra, MU KHỦNG LONG GLOW - Season 6 Exp 300x - Drop 90% - miễn phí cày cuốc đông vui

Trang chủ: http://mu-khunglong.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/khunglongmuonline

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Huyền Thoại

Loại Mu: Reset Web, Exp 300x, Drop 90%

Alpha Test: 27/05/2023 (13h) - Open Beta: 28/05/2023 (13h)