Mu Mới ra, Mu Khủng Long Mới Ra - Season 6 Exp 999x - Drop 99% - cày cuốc dễ chơi mới ra đông vui
Mu Mới ra, Mu Khủng Long Mới Ra - Season 6 Exp 999x - Drop 99% - cày cuốc dễ chơi mới ra đông vui

Trang chủ: http://mu-khunglong.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/khunglongmuonline

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Phục Hưng

Loại Mu: Reset In Game, Exp 999x, Drop 99%

Alpha Test: 22/06/2024 (13h) - Open Beta: 23/06/2024 (13h)