Mu Mới ra, MU KHỦNG LONG MỚI - Season 6 Exp 999x - Drop 99% - chơi sướng lắm đông vui
Mu Mới ra, MU KHỦNG LONG MỚI - Season 6 Exp 999x - Drop 99% - chơi sướng lắm đông vui

Trang chủ: http://mu-khunglong.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/khunglongmuonline

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Bá Vương

Loại Mu: Reset In Game, Exp 999x, Drop 99%

Alpha Test: 17/03/2023 (13h) - Open Beta: 19/03/2023 (13h)