Mu Mới ra, MU KIẾM VƯƠNG - Season 6 Exp 300x - Drop 30% - Săn kundun nhặt đồ full,ngọc custom
Mu Mới ra, MU KIẾM VƯƠNG - Season 6 Exp 300x - Drop 30% - Săn kundun nhặt đồ full,ngọc custom

Trang chủ: https://mukiemvuong.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/mumoiradongnguoichoi/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: KIẾM VƯƠNG

Loại Mu: Reset In Game, Exp 300x, Drop 30%

Alpha Test: 15/06/2023 (20h) - Open Beta: 17/06/2023 (20h)