Mu Mới ra, MU KIEM VUONG - Season 6 Exp 500x - Drop 30% - thi đấu giải PK hàng tuần nhận quà
Mu Mới ra, MU KIEM VUONG - Season 6 Exp 500x - Drop 30% - thi đấu giải PK hàng tuần nhận quà

Trang chủ: https://mukiemvuong.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/mumoiradongnguoichoi

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: KIẾM VƯƠNG

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 30%

Alpha Test: 05/07/2023 (13h) - Open Beta: 07/07/2023 (13h)