Mu Mới ra, MU KIẾN VƯƠNG - Season 6 Exp 250x - Drop 20% - mu miến phí, cày cuốc, công bằng
Mu Mới ra, MU KIẾN VƯƠNG - Season 6 Exp 250x - Drop 20% - mu miến phí, cày cuốc, công bằng

Trang chủ: https://mukiemvuong.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/mumoiradongnguoichoi

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: KIẾM VƯƠNG

Loại Mu: Reset In Game, Exp 250x, Drop 20%

Alpha Test: 04/05/2023 (20h) - Open Beta: 06/05/2023 (20h)