Mu Mới ra, Mu Kiểu Mới Lạ Hay - Season 6 Exp 6666x - Drop 40% - Pk Săn Boss Giải Trí Vui Vẻ Hay
Mu Mới ra, Mu Kiểu Mới Lạ Hay - Season 6 Exp 6666x - Drop 40% - Pk Săn Boss Giải Trí Vui Vẻ Hay

Trang chủ: https://mu-ongtrum.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100091937056347

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Đam Mê

Loại Mu: Reset In Game, Exp 6666x, Drop 40%

Alpha Test: 04/07/2024 (8h) - Open Beta: 04/07/2024 (19h)