Mu Mới ra, Mu Kim Long - Season 6 Exp 500x - Drop 30% - Cày reset nhận box item,pk giải trí
Mu Mới ra, Mu Kim Long - Season 6 Exp 500x - Drop 30% - Cày reset nhận box item,pk giải trí

Trang chủ: https://mukimlong.co/

Fanpage hỗ trợ: https://facebook.com/mukimlongss6

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Huyền Thoại

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 30%

Alpha Test: 17/04/2024 (13h) - Open Beta: 19/04/2024 (19h)