Mu Mới ra, MU King - Season 6 Exp 150x - Drop 30% - Phiên bản hoàn thiện
Mu Mới ra, MU King - Season 6 Exp 150x - Drop 30% - Phiên bản hoàn thiện

Trang chủ: https://mukingss6.com

Fanpage hỗ trợ:

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: MU King

Loại Mu: Reset In Game, Exp 150x, Drop 30%

Alpha Test: 18/02/2023 (8h) - Open Beta: 18/02/2023 (13h)