Mu Mới ra, MU KINH THẾ - Season 6 Exp 1000x - Drop 60% - Miễn phí 80% Cày WC , Săn Boss,  Pk
Mu Mới ra, MU KINH THẾ - Season 6 Exp 1000x - Drop 60% - Miễn phí 80% Cày WC , Săn Boss,  Pk

Trang chủ: http://mukinhthe.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/Mu-Kinh-Th%E1%BA%BF-Mu-Online-Mu-m%E1%BB%9Bi-ra-101735892342660

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy chủ Tiềm Long

Loại Mu: Reset In Game, Exp 1000x, Drop 60%

Alpha Test: 18/11/2021 (13h) - Open Beta: 20/11/2021 (13h)