Mu Mới ra, Mu Kinh vũ - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - Miễn Phí 100% cho người Cai Nghiện
Mu Mới ra, Mu Kinh vũ - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - Miễn Phí 100% cho người Cai Nghiện

Trang chủ: http://Mukinhvu.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuKinhVu/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy Chủ Ngạo Thiên

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 50%

Alpha Test: 12/10/2023 (10h) - Open Beta: 13/10/2023 (19h)