Mu Mới ra, Mu Kinh Vũ - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - Mu free 9999x boss thả kín bản đồ
Mu Mới ra, Mu Kinh Vũ - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - Mu free 9999x boss thả kín bản đồ

Trang chủ: https://mukinhvu.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100068802174816

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: máy chủ Kinh Vũ

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 90%

Alpha Test: 22/10/2023 (13h) - Open Beta: 23/10/2023 (19h)