Mu Mới ra, MU KOREA MỚI RA  - Season 6 Exp 500x - Drop 80% - cày cuốc dễ chơi dễ kiếm đồ
Mu Mới ra, MU KOREA MỚI RA  - Season 6 Exp 500x - Drop 80% - cày cuốc dễ chơi dễ kiếm đồ

Trang chủ: http://mu-korea.net

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MUKOREAVIP

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Long Hổ Môn

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 80%

Alpha Test: 08/06/2023 (13h) - Open Beta: 10/06/2023 (13h)