Mu Mới ra, MU KOREA - Season 6 Exp 999x - Drop 99% - Không giới hạn reset dễ chơi
Mu Mới ra, MU KOREA - Season 6 Exp 999x - Drop 99% - Không giới hạn reset dễ chơi

Trang chủ: http://mu-korea.net

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MUKOREAVIP

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Bá Vương

Loại Mu: Reset In Game, Exp 999x, Drop 99%

Alpha Test: 18/08/2023 (13h) - Open Beta: 20/08/2023 (13h)