Mu Mới ra, Mu KunDun - Season 6 Exp 400x - Drop 30% - không custom không tuồn đồ

Trang chủ: http://kundun.net

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/Balongss6

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Bá Long

Loại Mu: Reset In Game, Exp 400x, Drop 30%

Alpha Test: 20/03/2022 (19h) - Open Beta: 22/03/2022 (19h)