Mu Mới ra, Mu Kỷ Nguyên - Season 6 Exp 500x - Drop 10% - Đông Người Chơi - Quảng Cáo Mạnh
Mu Mới ra, Mu Kỷ Nguyên - Season 6 Exp 500x - Drop 10% - Đông Người Chơi - Quảng Cáo Mạnh

Trang chủ: https://mu-kynguyen.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mukynguyen2

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Kỷ Nguyên

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 10%

Alpha Test: 03/01/2024 (13h) - Open Beta: 04/01/2024 (13h)