Mu Mới ra, Mu Kỷ Nguyên - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Custom Miễn Phí Cày Cuốc
Mu Mới ra, Mu Kỷ Nguyên - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Custom Miễn Phí Cày Cuốc

Trang chủ: https://mu-kynguyen.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100087019970612

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: AIDA

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 20%

Alpha Test: 04/06/2023 (10h) - Open Beta: 05/06/2023 (13h)