Mu Mới ra, Mu Kỷ Nguyên - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - nhiều tính năng sự kiện hấp dẫn
Mu Mới ra, Mu Kỷ Nguyên - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - nhiều tính năng sự kiện hấp dẫn

Trang chủ: https://mu-kynguyen.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100087019970612

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Kỷ Nguyên

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 20%

Alpha Test: 01/11/2022 (10h) - Open Beta: 02/11/2022 (14h)